Meeting with Turkish National Agency

Meeting with Turkish National Agency
At the today's successful meeting with Turksh National Agency, the new route on the execution of the projects in the pandemic times has been scheduled. All project coordinators and legal representatives coordinating the projects on behalf of Turkey participated the Meeting. Izmır Governorship has been represented by Özlem GÖKÇE, Director of Correspondence and Fatma SUSAM ÖZSAYIN, Project Coordinator. Izmir Governorship is the coordinator of Empower4Employment Project. The project is the first Erasmus+ Strategic Partnerships Project coordinated by our Governorship.

TR- Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılan bugünkü başarılı toplantıda, pandemi döneminde projelerin yürütülmesine ilişkin yeni rota planlanmıştır. Toplantıya, Türkiye'nin koordinatörlük yaptığı projelerin tüm proje koordinatörleri ve yasal temsilcileri katılmıştır. İzmir Valiliği; Yazı İşleri Müdürü Sayın Özlem GÖKÇE ve Proje Koordinatörü Fatma Susam ÖZSAYIN ile temsil edilmiştir. İzmir Valiliği Empower4Employment Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Proje, Valiliğimizin koordinatörlüğünü yürüttüğü ilk Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Projesidir.