Evde Bakım Sektöründe Düşük Beceri ve Nitelikli Yetişkinlerin İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi

Evde Bakım Sektöründe Düşük Beceri ve Nitelikli Yetişkinlerin İstihdamının Güçlendirilmesi ProjesiAvrupa Komisyonu’ nun Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında, 2019 yılı teklif çağrısı döneminde İzmir Valiliği koordinatörlüğünde sunulan ‘’Evde Bakım Sektöründe Düşük Beceri ve Nitelikli Yetişkinlerin İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi – EMPOWER4EMPLOYMENT (2019-1-TR01-KA204-076960)’’ Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Dünya nüfusu hızla yaşlanmakta ve kronik hastalıkların oranları artmaktadır. Avrupa’daki mevcut demografik gelişmeler ve değişimler evde bakıma olan ilginin artmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, yakın gelecekte daha fazla insan bakıma bağımlı olacaktır. Artan evde bakım talebi, resmi bakım hizmetlerini genişletme ve harcamaları artırma ihtiyacı doğuracaktır. Bu durum sektördeki işe alım fırsatları açısından bazı olumlu beklentiler yaratmaktadır.

Projenin temel amacı; evde bakım sektöründe çalışabilmek için gerekli beceri ve yeterlilikleri belirleyip, alan ile ilgili müfredat, portal ve iş arama ağları geliştirerek düşük nitelikli ve beceri düzeyindeki yetişkinlerin evde bakım sektöründe istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesidir. Ayrıca sektörün ihtiyacı olan beceri ve yeterlilikte işgücü kaynağının sağlanması hedeflenmektedir. Proje İzmir Valiliği koordinatörlüğünde; Türkiye, Portekiz, Avusturya ve Polonya’ nın yer aldığı dört ülkeden altı ortak kurum ile yürütülmektedir.

ProjeCOVID-19 Salgını Gibi Pandemilerde Evde Bakım Alanında Toplum İhtiyaçlarını Destekleyecektir:

COVID-19 salgını ile birlikte tüm dünyada evde bakımın önemi bir defa daha kanıtlanmıştır. Evde bakım virüsün yayılımının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla evde bakım çalışanları bu dönemin kilit aktörlerindendir. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyon konunun önemine dikkat çeken rehberler yayınlamıştır. EMPOWER4EMPLOYMENT Projesi; COVID-19 gibi pandemiler sırasında güvenli evde bakım yönetimi, sürekli ve kaliteli bakımın sürdürülmesi ve evde bakım çalışanlarının COVID-19 gibi pandemilerde hangi beceri ve yeterliliklere sahip olması gerektiği, ulusal sağlık hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonu konularında rehber olacaktır.

Proje kapsamında 3 temel fikri çıktı üretilecektir:

1. Beceri ve Yeterliliklerin Belirlenmesi El Kitabı: Fikri çıktının amacı, evde bakım sektöründe çalışmak isteyen yetişkinlerin sahip olması gereken yeterliliklerin ve becerilerin belirlenmesine ve değerlendirilmesine olanak sağlayan kılavuz bir el kitabı geliştirilmesidir.

2. Eğitim Müfredatı: Evde bakım sektöründe iş arayanlara yeterince rehberlik edebilmeleri ve onları sektöre hazırlayabilmeleri için yetişkin eğitmenleri, kariyer danışmanları ve iş bulma kurumlarının ihtiyacını karşılayacak eğitim müfredatı geliştirilecektir.

3. İş Eşleştirme Platformu: Tüm Avrupa’ da ve ülkemizde; iş arayanlar ile gelecekteki işverenleri birbirine bağlayan ve böylece bölgedeki istihdamı kolaylaştıracak bir iş eşleştirme platformu oluşturulacaktır. Özellikle, düşük beceri ve nitelikli yetişkinlerin sadece becerileri ve yeterliliklerinin geliştirilmesinde değil, işgücü piyasasına girişlerinde de desteklenmesi sağlanacaktır. Platform, profesyonel evde bakım kurumlarının yanı sıra, özel bakım ihtiyaç sahiplerinin de sisteme erişimine imkan sağlayacaktır.